КРКОБАБИЋ И АНТИЋ: АНТИФАШИЗАМ ЈЕДНО ОД СИДРИШТА УЈЕДИЊЕНЕ ЕВРОПЕ

Заменик градоначелника Милан Кркобабић и председник Скуштине града Београда Александар Антић, срели су се у Старом двору са представницима СУБНОР–а које су предводили Др Бранислав Поповић и Милан Атељевић.

Том приликом су Милан Кркобабић и Александар Антић изразили спремност и дефинисали потребу о изради стратегије о положају и улози СУБНОР-а у локалној самоуправи Београда са нагласком на антифашизам као један од темељних принципа функционисања и Европске уније, Србије, а и локалне самоуправе града Београда.

У решавању реалних животних питања значајних за припаднике СУБНОР-а приступиће се формирању фонда који би омогућио достојан испраћај припадника СУБНОР-а. Фонд ће бити отворен и пружаће могућност одговорним појединцима и компанијама да својим донацијама покажу своје антифашистичко опредељење.

Постигнута је пуна сагласност о потреби да еминентни представници СУБНОР-а заслужни за ослобађање Београда Коча Поповић и Пеко Дапчевић добију пуну сатисфакцију тако што ће значајне београдске улице добити њихова имена.

Представници СУБНОР-а су високо оценили рад градске управе и њено настојање да изнова дефинише положај и улогу припадника СУБНОР-а.


Leave a Reply

Your email address will not be published.