НЕМА ПОТРЕБЕ ЗА ИЗМЕНАМА ПЕНЗИОНОГ СИСТЕМА У СРБИЈИ

На данашњем састанку потпредседника Владе Србије Јована Кркобабића са делегацијом Међународног монетарног фонда (ММФ), коју је предводио Алберт Јегер, заједнички је закључено да у овом тренутку нема потребе за изменама пензионог система у Србији и да ће његово даље побољшање и осавремењивање бити задатак наредне владе и парламента.

Др Јован Кркобабић потпредседник Владе Србије у разговору са представницима ММФ-а

Свака промена у дужини стажа или годинама живота за пензионисање у будућим решењима пензионог система није питање које се мери годинама, већ које би се евентуално усаглашавало деценијама, наведено је у саопштењу после састанка.

Обе стране су се сагласиле да је у овом тренутку потребно радити на нивоу стручних група и на истраживању модела за поправке у систему пензијско-инвалидског осигурања (ПИО), како би се у моменту када за то дође време, имала добра стартна основа за предлагање за даље усавршавање и уподобљавање система са социо-економским приликама у земљи.

Главни предмет разговора била је социјална политика земље са тежиштем унапређењу система ПИО, саопштио је Кабинет потпредседника владе.

Констатовано је да се пензиони систем, или његове измене, морају ослањати пре свега на убрзано запошљавање, како би се поправио однос оних који доприносе у пензиони фонд и оних који тај фонд користе, као и доследну и ефикасну фискалну политику, на чему ММФ овај пут посебно инсистира.

Наглашена је и потреба заоштравања критеријума код остваривања права, како се не би стварале претпоставке за заобилажење прописа који регулишу систем ПИО.


Leave a Reply

Your email address will not be published.