Научно – стручни скуп у Српској академији наука и уметности Кркобабић и Кнежевић: Села Србије ће живети!

„Уверен сам да ће села Србије живети, наравно не свих 4.700 колико их је данас, али живеће нека нова села, организована на нови, примеренији начин. Нисам футуриста и не могу да видим како ће тачно изгледати, али генерације које долазе, ти млади људи знаће веома добро како да та села организују. Под условом да им омогућимо да планирају, договарају и одлучују. Али и да им обавезно трансферишемо одговарајући новац за те намене “, поручио је министар за бригу о селу Милан Кркобабић на отварању научно – стручног скупа на тему „Будућност села и пољопривреде у Србији – Структурни проблеми и модели одрживог развоја“ који се, у организацији Академијског одбора за село, одржава данас у свечаној сали Српске академије наука и уметности.

Председник Српске академије наука и уметности, академик Зоран Кнежевић истакао је да село од давнина предстваља основне тековине цивилизације и да то јесте и данас, а да је Одбор за село један од најактивнијих одбора САНУ, са креативним предлозима и значајним практичним доприносима. „Овај скуп се директно ослања на Национални програм за препород села Србије који је настао у сарадњи Академијског одбора за село САНУ и Министарства за бригу о селу и отвориће серију научно-стручних расправа које се тичу демографске одрживости сеоских подручја, економске одрживости, развоја и модернизације српског аграра“, рекао је Кнежевић.

Председник Академијског одбора за село САНУ Драган Шкорић у свом излагању указао је на неопходност уважавања специфичности развоја пољопривреде и села у Србији и јачања друштвене свести и одговорности о месту и улози локалних заједница. Шкорић је посебно истакао улогу примене нових, модерних технологија у пољопривредној производњи и очување и коришћење гајених и дивљих генетичких ресурса.

На скупу учествују чланови Српске академије наука и уметности и ресорних Института, професори пољопривредних факултета, представници Републичког завода за статистику Србије, председници Задружних савеза и други еминентни стручњаци из ове области.