У селима Србије живи око 45,5% становника – препород села је опредељење Владе Републике Србије, “Дневник”, РТВ 1 (видео)