Саопштење у вези ступања на снагу Закона о заштити корисника финансијских услуга

ПУПС позива кредитно задужене грађане да инстистирају на одредби Закона о заштити корисника финансијских услуга којом се гарантује обрачун стране валуте по средњем званичном курсу

Поводом ступања на снагу Закона о заштити корисника финансијских услуга, ПУПС посебно поздравља члан 34. Закона којим ће бити прекинута пракса да се приликом наплате рата кредита или лизинга индексираних у страној валути, користи највиши курс, који банке одређују по сопственом нахођењу.

С тим у вези, ПУПС инсистира да се обезбеди да се наплата овако индексираних кредита и лизинг уговора по званичном средњем курсу убудуће односи не само на нове, већ и на раније склопљене уговоре.

Страхујемо да би селективном применом одредби Закона о заштити корисника финансијских услуга била настављена досадашња дискриминаторска пракса банака кроз наплате кредита и лизинга по највишем банкарском курсу, који је неретко и за три динара изнад средњег званичног курса.

ПУПС позива све кориснике финансијских услуга, који су раније склопили своје уговоре о кредиту или лизнгу, да инсиситрају да им се обавезе убудуће индексирају по средњем званичном курсу и да траже да се то, у форми анекса, унесе у њихове уговоре. На тај начин уштедеће значајна средства, а банке спречити да, кроз праксу наплате рате по највишем курсу, настављају да убиру екстрапрофит.

Примера ради, разлика у плаћању рате кредита од око 300 евра, применом званичног средњег курса, у односу на досадашњу праксу обрачунавања по највишем банкарском курсу, могла би да буде и до 1.000 динара на месечном нивоу. На годишњем нивоу то би била уштеда од најмање 100 евра.

Коментари су дозвољени 30 дана по објављивању чланка. Ако желите да нам се обратите, пишите нам.

Подели на Фејсбуку

Facebook Share

Tweet

Google Buzz