– Објављује се прилог Аце Петровића, Антифашистичке борбе 59/19, Београд – Нови Београд, у износу од 84.760,00 динара у смислу члана 10. став 3 и 4, Закона о финансирању политичких активности.

– Објављује се да је Ацо Петровић, Антифашистичке борбе 59/19, Београд – Нови Београд, у току финансијске 2020. године уплатио Општинском одбору ПУПС-а Нови Београд, укупно 195.000,00 динара у смислу члана 10. став 3 и 4, Закона о финансирању политичких активности.