За социјалну државу

За снажну социјалну државу – социјална правда и једнаке шансе за све!

Социјално предузетништво - Роми
Социјално предузетништво - Мајке
Социјално предузетништво - Инвалиди
Социјално предузетништво - Радници
Социјално предузетништво - Пензионери

Подели на Фејсбуку

Facebook Share

Tweet

Google Buzz