ДОКУМЕНТА

Повеља разложности

Програм ПУПС – Солидарност и правда

Статут

Решење министарства државне управе и локалне самоуправе

ПУПС – Солидарност и правда о остваривању родне равноправности

Пословник о раду изборне скупштине

Правилник о раду посланичких и одборничких група

Прилози ПУПС – Солидарност и правда за економски програм Србије

Правилник стручне службе


Годишњи финансијски извештај 2014. година

Годишњи финансијски извештај 2015. година

Годишњи финансијски извештај 2016. година

Годишњи финансијски извештај 2017. година

Годишњи финансијски извештај 2018. година

Годишњи финансијски извештај 2019. година

Годишњи финансијски извештај 2020. година

Биланс стања за 2020., Биланс успеха за 2020., Статистички извештај за 2020., Образац Е1., Образац Е2

Годишњи финансијски извештај 2021. година

Биланс стања за 2022, Биланс успеха за 2022, Годишњи финансијски извештај 2022. година

НАПОМЕНА УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ за 2019. годину

– Објављује се прилог Аце Петровића, Антифашистичке борбе 59/19, Београд – Нови Београд, у износу од 84.760,00 динара у смислу члана 10. став 3 и 4, Закона о финансирању политичких активности.

НАПОМЕНА О НОВЧАНИМ ПРИЛОЗИМА И ЧЛАНАРИНИ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА за финансијску 2020. годину

Објављује се да је, у смислу члана 10. став 3 и 4, Закона о финансирању политичких активности, у току финансијске 2020. године:
– Ацо Петровић, Антифашистичке борбе 59/19, Београд – Нови Београд, уплатио Општинском одбору ПУПС-а Нови Београд, укупно 195.000,00 динара
– Мирко Зечевић, Булевар Николе Тесле 35/16, Ниш уплатио Градском одбору ПУПС-а Ниш , укупно 77.000,00 динара;
– Хаџи Милорад Стошић, Булевар Николе Тесле 49/8, Ниш уплатио Градском одбору ПУПС-а Ниш, укупно 164.456,00 динара;
– Бранислав Ранђеловић, Булевар Николе Тесле 17/3, Ниш уплатио Градском одбору ПУПС-а Ниш, укупно 114.111,00 динара;
– Мирјана Лапајне, Винаверова 40, Ниш, уплатила Градском одбору ПУПС-а Ниш, 77.140,00 динара;
– Александра Рабреновић, Булевар Деспота Стефана 34а, Београд, уплатила Градском одбору ПУПС-а Београд, 126.000,00 динара;

НАПОМЕНА О НОВЧАНИМ ПРИЛОЗИМА И ЧЛАНАРИНИ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА за финансијску 2022. годину

– Миодраг Најданов, Ниш, уплатила 140.000,00 динара
– Јован Живковић, Ниш, уплатио 179.000,00 динара
– Хаџи Милорад Стошић, Ниш, уплатио 105.000,00 динара
– Љубиша Стојановић, Ниш, уплатио 90.000,00 динара
– Светозар Алексов, Ниш, уплатио 93.000,00 динара
– Бранислав Ранђеловић, Ниш, уплатио 147.000,00 динара