ГОП – Подржавамо иницијативу за увођење социјалне гарантоване пензије

Предлажемо да тај посебан институт социјалне политике буде обавезни саставни део будуће Стратегије о старима

Иницијатива за увођење социјалне гарантоване „пензије“ у Србији не мање од 100 евра за све наше грађане старије од 65 година (за жене 63,5 година) који не испуњавају услове за пензију, а притом немају никакве приходе, наишла је на потпуно одобравање и безрезервну подршку у Градској организацији пензионера Београда.

– Изузетно нас је обрадовала вест да је поднета званична иницијатива за увођење такозване социјалне гарантоване „пензије“. То ће посебно обрадовати и многе становнике  Београда, који су потенцијални примаоци тог посебног вида социјалног давања. Увидом у расположиву документацију  утврдили смо да постоји не мали број наших суграђана – мушкараца и жена који из разних разлога нису стекли услове за пензију, старији су од 65 година, не примају социјалну помоћ и немају друге приходе. Међу њима је највише жена. Има их у градском језгру, али, ипак, највише их је у 157 села на територији београдских општина. Реч је о мајкама које су рађале и подизале децу, биле стубови породица предано радиле у домаћанствима и пољопривредним газдинствима, а данас немају свој динар – истиче Ружица  Белановић, председница Градске организације пензионера (ГОП) Београда, која у свом саставу има 17 општинских и 15 гранских удружења пензионера и заступа интересе 385.000 пензионера Београда, од којих 132.000 су и званично чланови ГОП-а Београда и објашњава.

– Њима ће пуно значити тих 100 евра, јер ће им омогућити задовољавање основних животних потреба. Посебно је важно да још једном објаснимо да није реч о класичној пензији, већ о посебном институту социјалне политике. И да се средства за то давање неће исплаћивати из касе РФ ПИО, већ из републичког буџета.

Ружуца Белановић посебно истиче неопходност да социјална гарантована „пензија“ буде саставни део стратешких докумената која се односе на положај старијих:

– Ових дана је организована јавна расправа о Стратегији о старима за период 2024-2030. године. Ми се, као друштвено одговорна организација, залажемо да социјална гарантована пензија, као посебан институт будуће социјалне политике буде саставни део нове Стратегије за унапређење положаја старијих лица.