Кркобабић: Упућена иницијатива за увођење социјалне гарантоване пензије

„Иницијатива за увођење социјалне- гарантоване пензије је једно од полазишта у борби против сиромаштва. Основно је да знамо да ако неко нема пензију и не може да је добије, има више од 65 година и нема друге приходе, је очигледно у зони сиромаштва. Сви морамо добро да се запитамо шта смо у стању да урадимо да помогнемо људима који су у зони сиромаштва. То нам је цивилизацијски задатак, то је мерило цивилизацијског узлета“, изјавио је министар за бригу о селу Милан Кркобабић, иницијатор увођења овог института социјалне политике у Републици Србији и додао „Тако на пример има људи који имају 14 година, 11 месеци и 29 дана радног стажа, а не стичу право на пензију јер је минимални прописани услов 15 година. Они најчешће нису корисници ни социјалне помоћи, немају имовину нити било који други вид прихода, а међу њима је евидентно највећи број жена са села“.

Кркобабић је истакао да се овај институт социјалне политике базира на концепту социјалне политике Европе и савременог света. „Преко 100 земаља света већ има неки вид социјалне – гарантоване пензије“,  рекао је Кркобабић и посебно истакао „Да не буде забуне, то није класична пензија и неће се исплаћивати из пензионог фонда“.

Иницијатива за увођење института социјалне – гарантоване пензије у износу не мањем од 100 евра, у динарској противвредности, која ће се једном годишње усклађивати са трошковима живота, упућена је од стране Министарства за бригу о селу радној групи за израду Предлога стратегије за унапређење положаја старијих лица у Републици Србији за период од 2024. до 2030. године.