Владимир Гоати на челу ПУПС-а у Београду

Конститутивна и изборна седница Градксог одбора Партије уједињених пензионера, пољопривредника и пролетера Србија – Солидарност и правда  одржана је у Београду, а за председника је изабран проф.др Владимир Гоати.

Изборној скупштини присуствовао је председник  ПУПС-а Милан Кркобабић.

Новоизабрани председник Владимир Гоати нагласио је:

„Задатак ПУПС- а у Београду биће перманентно побољшање социјално економског положаја пензионера, али и свих других рањивих социјално угрожених групација. Побољшање квалитета живота је приоритет, али исто тако и враћање достојанства, личног и породичног.“

Милан Кркобабић, лидер ПУПС-а је истако  :

„Нови Градски одбор и нови људи у руководству имају један једини зататак, а то је да се доследно боре за виталне интересе свих оних који живе од свог текућег и минулог рада, пензионере, пољопривреднике, пролетаре – запослне. Доследно и без компромиса.“

Конститутивну и изборну седницу Градског одбора је водио по овлашћењу Извршног одбора потпредседник партије Стефан Кркобабић.

За потпредседнике Градског одбора ПУПС избарани су: Мира Јовановић, Риста Костов и Александар Ђукић. Изабран је и Надзорни одбор.

Изборној скупштини су присуствовали и академик Драган Шкорић, председник Акдемиског одбора за село (САНУ) и бројни гости

На скупу је истакнуто да се, одлуком државе да од јануара 2023. године пензије прате плате, остварује основни вредносни став Партије уједињених пензионера, пољопривредника и пролетера Србије – Солидарност и правда – познат као Три П, коме је пуну подршку дао председник Републике Александар Вучић, а чиме се омогућава да пензије учитеља, лекара или војника расту онолико колико расту примања њихових активних колега.

Приоритет ПУПС – Солидарност и правда остаје и оживљавање задругарства у селима доделом бесповратних средстава задругама, увођење Гарантног фонда за стратешке пољопривредне производе, који би донео нужну сигурност пољопривредницима, али и залагање за реформу ПИО фонда у делу обрачуна и уплата доприноса за пољопривреднике.

Наставља се и залагање за младе пољопривреднике иницијативом о додели, без накнаде, до 50 хектара државне земље која није већ дата у закуп, младим људима који желе да је приведу намени и обрађују.

ПУПС – Солидарност и правда снажно залаже за предлог Милана Кркобабића о увођењу тзв. социјалних – гарантованих пензија у износу не мањем од 100 евра. Овај посебан вид социјалног давања био би намењен особама преко 65 година старости које нису оствариле право на пензију, нису корисници социјалне помоћи, немају имовину нити било који други вид прихода. Међу њима је највећи број жена са села и овакав вид давања била би потврда да им се друштво одужује за све што су му током свог животног века дале, радећи у домаћинству и пољопривреди.

Залагање за запослене наставља се позивањем страних компанија на интерну и екстерну корпоративну одговорност, како би наши радници имали једнака права као и радници у земљама из којих те компаније долазе, пре свега кроз корпоративне уговоре, али и партиципирање у добити предузећа.