Стефан Кркобабић о три кључне иницијативе ПУПС – Солидарност и правда

Стефан Кркобабић:  Три кључне иницијативе ПУПС – Солидарност и правда

 

„Посланичка група ПУПС – Солидарност и правда посебно издваја три посланичка питања постављена Влади Републике Србије која ће представљати три наше иницијативе од највеће важности за велики број грађана Србије“, изјавио је Стефан Кркобабић, председник посланичке групе ПУПС –  Солидарност и правда, сумирајући рад посланичке групе Партије уједињедних пензионера, пољопривредика и пролетера Србије – Солидарност и правда.

  1. Иницијитива за увођење социјалног предузетништва као трећег сектора привређивања, од највеће важности за особе са инвалидитетом и остале маргинализоване друштвене групе

 

– Бесповратна подстицајна средства у износу до 10 хиљада евра за оснивање малих предузећа, задруга, занатских, трговинских и угоститељских радњи, бироа…

– Мере позитивне дискриминације у сфери пореза и доприноса: умањење стопе ПДВ-а, укидање различитих такси и намета, укидање пореза на добит…

– Шира друштвена афирмација неопходности куповине њихових производа и услуга.

Социјално предузетништво као трећи сектор привређивања, поред јавног и реалног сектора, који је реалност у свим европским државама, представља неопходни корективни фактор, битан за особе са инвалидитетом и остале маргинализоване друштвене групе које ова прва два сектора не желе да препознају и радно ангажују.

На предложени начин њихова стартна позиција биће изједначена са осталим учесницима на тржишту.

 

  1. Иницијитива за увођење социјалне – гарантоване пензије као посебног вида социјалног давања, у износу не мањем од 100 евра

 

Социјална- гарантована пензија је посебан вид социјалног давања намењен особама преко 65 година старости које немају навршених 15 година стажа да би оствариле право на пензију, нису корисници социјалне помоћи, немају имовину нити било који други вид прихода.

Међу њима је највећи број жена са села и овакав вид давања била би потврда да друштво вреднује њихов рад и да им се одужује за све што су му током свог животног века давале, радећи у домаћинствима и пољопривреди.

 

  1. Иницијатива за стављање у функцију хидросистема Дунав – Тиса –Дунав

 

Канал Д-Т-Д био је и остао највећи инвестициони пројекат у СФРЈ. Укупна дужина канала је 960 км, од чега је пловно 600 км.

Био је и треба да буде канал пробуђене наде.

Његов идејни творац Никола Мирков тврдио је да канал одговор на основно питање – како одвести и довести воду.

Систем служи за одводњавање унутрашњих вода, наводњавање, одбрану од поплава, снабдевање водом, пловидбу, рибарство, туризам. Тренутно се каналом Д-Т-Д наводњава око 50.000 хектара, а његов потенцијал је 10 пута већи, односно пројектован је за наводњавање око 500.000 хектара и за одводњавање милион хектара. Без наводњавања нема високо продуктивне пољопривреде.

У овим временима великих економских изазова ревитализација канала представљала би изузетан капитални инвестициони пројекат и имала пуно оправдање.

Посланичка група ПУПС – Солидарност и правда ће у наредном периоду покренути ове иницијативе и узети активно учешће у њиховој реализацији.