КРКОБАБИЋ: Још две добре вести за житеље села!

Радимо активно да житељима села прилбижимо услове живота које имају становници градова и учинимо им доступне све врсте услуга – адмиснистративне, здравствене, образовне али и културне и спортске садржаје“– поручио је министар за бригу о селу Милан Кркобабић посланицима и грађанима Србије на седници Народне скупштине Републике Србије, након што је Влада Србије на иницијативу Министарства за бригу о селу донела две нове уредбе за побољшање квалитета живота и рада сеоског становништва.

Уредба о утврђивању програма доделe бесповратних средстава за куповину мини бусева за потребе превоза сеоског становништва на територији Републике Србије предвиђа доделу бесповратних средстава за куповину мини бусева који ће служити искључиво за потребе превоза сеоског становништва из једног села у друго, или из села у градско/општинско седиште.

За овај програм опредељено је у буџету Републике Србије 120 милиона динара, а његовом реализацијом решавају се основне потребе кретања сеоског становништва, у циљу омогућавања квалитетнијег живота у руралним срединама, боље повезаности и задовољења потреба становништва административног, образовног и медицинског карактера

Подносилац пријаве на јавни конкурс су јединице локалне самоуправе са читаве територије Републике Србије, а максималан износ средстава за ове намене по једној пријави је 7 милиона динара.

Уредба о утврђивању програма доделе бесповратних средстава за организовање манифестације под називом „Михољски сусрети села“ предвиђа једнодневну или вишедневну манифестацију која се може одржати у свим насељеним местима-селима на територији Републике Србије, изван градских, општинских седишта и приградских насеља.

Подносилац пријаве на јавни конкурс су јединице локалне самоуправе са читаве територије Републике Србије, које саме осмишљавају сам програм ове манифестације, трајање и место одржавања. (манифестацију је могуће одржати од 1. октобра 2021. до 31. децембра 2021.године).

Активности у којима учествује становништво села са територије једне јединице локалне самоуправе могу бити из области драмских уметности, књижевности, литерарних вештина и других уметности (такмичења у певању, рецитацији, глуми, сликању, итд.), одржавања спортских такмичења, промовисања очувања и унапређења старих заната и културно-уметничке баштине, израде уметнина и предмета домаће радиности, као и остале активности у којима становници села могу показати своја знања и вештине и у њима се такмичити.“

За овај програм опредељено је у буџету Републике Србије 43 милиона динара,  циљ је обогаћење друштвеног и спортског живота становника у селима, неговање традиционалног начина живота и културно – историјског наслеђа, а максималан износ одобрених средстава по једној пријави износиће до 500.000 динара.