Кркобабић: 100 МИЛИОНА ЕВРА ЗА СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО

  „Потребно је најмање 100 милиона евра за покретање социјалног предузетништва, као трећег сектора привређивање у Србији, поред реалног и јавног. То је предуслов да социјалне задруге могу да заживе. Очекујем да ће овај сазив скупштине показати завидан степен друштвене одговорности и предвидети та средства у буџету за наредну годину. То од њих очекују особе са инвалидитетом, жене и мушкарци одређене старосне доби избегла и расељена лица, и сви они који би да раде и живе од своје зараде. Запослење и зарада – да, милостиња – не!“ рекао је министар за бригу о селу Милан Кркобабићодговарајући на питања посланика о новчаној помоћи државе за остале облике задругарства, поред земљорадничког и пољопривредног.

Кркобабић је појаснио да јe социјално предузетништво корективни фактор несавршености тржишне економије и треба да представља, поред јавног и реалног, трећи сектор привређивања. Tај тип предузетништва има различите организационе облике и правне форме: предузетничка радња, друштво са ограниченом одговорношћу, акционарско друштво, задруга и запослио би све оне  који су тренутно неконкурентни на тржишту рада: особе са инвалидитетом, избегла и расељена лица, мањинске групе, људи одређене животне доби, људе проглашене економским и технолошким вишком.

Запослење за њих није само извор егзистенције, већ и начин за враћање преко потребног достојанства, сматра Кркобабић.

Служба за односе с јавношћу