ФОРМИРАТИ НАЦИОНАЛНИ САВЕТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, СЛЕДЕЋИ КОРАК – ДОНОШЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАВНОМЕРНОГ РАЗВОЈА ЦЕЛЕ СРБИЈЕ

Да би се осигурао дугорочан и одржив привредни развој, повећао квалитет живота, смањиле осетне разлике у развијености појединих региона Србије и зауставила демографска ерозија рубних подручја земље, Србији је неопходна нова стратегија регионалног развоја, побољшање важећег Закона о регионалном развоју, али и хитно конституисање националних институција које важећи закон налаже – саопштила је Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), чији је председник Милан Кркобабић истовремено и министар у Влади задужен за ову област.   

– У овај процес морају да се укључе највиши државни и национални ауторитети, секторска министарства која својом делатношћу покривају и област регионалног развоја, а то би, заправо, требало да буду скоро сва министарства, као и  Завод за статистику, јединице регионалне и локалне самоуправе, регионалне развојне агенције, али и научна и пословна заједница. Новом стратегијом је нужно дефинисати пројектне активности којима би се ојачали конкурентност и развојни потенцијали конкретних рејона, као и начини усмеравања материјалних, инфраструктурних и људских  ресурса ка слабије развијеним регијама, као што се то већ чини на плану поновног оживљавања задругарства – сматра ПУПС који предлаже да се, за почетак, конституише Национални савет за регионални развој, што је и обавеза која произилази из важећег закона.

ИНФОРМАТИВНА СЛУЖБА ПУПС-а