ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

НАПОМЕНА УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ за 2019. годину

– Објављује се прилог Аце Петровића, Антифашистичке борбе 59/19, Београд – Нови Београд, у износу од 84.760,00 динара у смислу члана 10. став 3 и 4, Закона о финансирању политичких активности.

НАПОМЕНА О НОВЧАНИМ ПРИЛОЗИМА И ЧЛАНАРИНИ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА за финансијску 2020. годину

Објављује се да је, у смислу члана 10. став 3 и 4, Закона о финансирању политичких активности, у току финансијске 2020. године:
– Ацо Петровић, Антифашистичке борбе 59/19, Београд – Нови Београд, уплатио Општинском одбору ПУПС-а Нови Београд, укупно 195.000,00 динара
– Мирко Зечевић, Булевар Николе Тесле 35/16, Ниш уплатио Градском одбору ПУПС-а Ниш , укупно 77.000,00 динара;
– Хаџи Милорад Стошић, Булевар Николе Тесле 49/8, Ниш уплатио Градском одбору ПУПС-а Ниш, укупно 164.456,00 динара;
– Бранислав Ранђеловић, Булевар Николе Тесле 17/3, Ниш уплатио Градском одбору ПУПС-а Ниш, укупно 114.111,00 динара;
– Мирјана Лапајне, Винаверова 40, Ниш, уплатила Градском одбору ПУПС-а Ниш, 77.140,00 динара;
– Александра Рабреновић, Булевар Деспота Стефана 34а, Београд, уплатила Градском одбору ПУПС-а Београд, 126.000,00 динара;